bakanbaskan
İHALELER
yeni ihale 369 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI
İhale Tarihi:24/09/2014

KISAYOLLAR
EPOSTA GİRİŞİ İSTEK ÖNERİ ŞİKAYET mhrs randevu Alo Bimer SABİM alo 113 trsm Evde Sağlık Hizmeti sbn Karaman Eczane

Yönergeler

d="items" class="SKItems">
2. Basamak Birim Performans Yönergesi - 14.02.2013
ADSM Birim Performans Yönergesi - 14.02.2013
Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge - 20.02.2013
Girişimsel İşlemler Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
Hasta Hakları Uygulama Yönergesi
İç Denetim Birim Yönergesi
İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge (01.09.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)
Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge 05.10.2012
Kamu Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri Yönergesi - 30.01.2013
Laboratuvar Uzmanları Kriter Katsayıları Yönergesi - 14.02.2013
Ön Mali Kontrol Yönergesi
Performans ve Kalite Yönergesi 03.09.2012 MAKAM ONAYLI değişiklik işlenmiş hali
Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine ve Değiştirmesine İmkan Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Sağlık Bakanlığına Bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sağlık Tesisi Kalite Yönergesi - 14.02.2013
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi - 05.02.2013
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenleme Yönergesi
Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyisi Hakkında Yönerge
Yanık Yönergesi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge